1 thought on “Xử lý khi bụi bay vào mắt đúng cách | YTVN.VN


  1. đăng ký w88

  2. ơ hay mới vừa bị bụi bay vào mắt rồi lên yt tìm thì ra rồi làm theo cách chớp mắt nhiều thì nó k còn khó chịu nữa luôn nè :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *