Vua Israel thờ quấy, trồng cây nêu thờ chọc tức Yavê- Dân bị hạn hán – Quạ nuôi Êlya- Bà góa Sarepta

Nông NghiệpKinh thánh tham khảo: tân cựu ước trọn bộ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn chuyển dịch

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/nong-nghiep


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *