2 thoughts on “(VTC14)_Gặp người “đọc truyện đêm khuya”


  1. đăng ký w88

  2. Cháu chúc bác luôn mạnh khoẻ và có nhiều niềm vui. Cảm ơn bác đã luôn công hiến cho nghệ thuật. Bác là một người nghệ sĩ tuyệt vời <3


  3. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *