(VTC14)_Đà Nẵng sẽ xây nhà ở cho 72.000 công nhân

Công Nghiệp(VTC14) – Công nhân các KCN mua, thuê, thuê/mua nhà ở công nhân sẽ được vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định. Theo mục tiêu đặt ra, năm 2020, Đà Nẵng sẽ giải quyết khoảng 20% nhu cầu nhà ở cho công nhân., nhà ở cho công nhân.

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://repacted.org/category/cong-nghiep


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *