4 thoughts on “[Vietsub] Mưa sao băng lại rơi 流星雨又来临 – Ngụy Thần (Cùng ngắm mưa sao băng OST)


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88

  5. bài này đúng cảm xúc của mình. cám ơn nhóm dịch đã dịch đã truyền tải được nội dung của bài hát này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *