Việc tu tập trong Đạo Phật – Hạnh Phúc, Khổ Đau và Niết-bàn – Phương tiện thiện xảo – Ajahn Sumedho

Hành Chính và Dịch VụViệc tu tập trong Đạo Phật – Hạnh Phúc, Khổ Đau và Niết-bàn – Phương tiện thiện xảo – Ajahn Sumedho
1. Việc tu tập trong Đạo Phật 00:00
Ajahn Sumedho – (Susanta Nguyễn dịch)
2. Hạnh Phúc, Khổ Đau và Niết-bàn 8:13
Ajahn Sumedho (Mỹ Thanh dịch)
3. Phương tiện thiện xảo 44:59
Ajahn Sumedho (Dương Vĩnh Hùng dịch)


w88 khuyen mai

Giọng đọc: Như Phước

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

10 thoughts on “Việc tu tập trong Đạo Phật – Hạnh Phúc, Khổ Đau và Niết-bàn – Phương tiện thiện xảo – Ajahn Sumedho


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88

 4. XIN THANH KINH TRI AN Den Coi nguon Va Nguoi Doc . Nhung Bai PHAP Vo Cung HUU ICH …TUONG TAN SAU SAC…QUI BAU… VO GIA..Ve TAM Cua Chinh Minh. Sadhu ! Lanh Thay ! Cao Qui Thay ! Hoan Hy Thay *


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *