Tut Facebook | thanh toán trên facebook

Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo HiểmNgười mới chuẩn bị :


w88 khuyen mai

1 VIA US – log IP VN
1 VIA US – log ip ES/NL
1 trình duyệt riêng để login COOKIE Clone lấy tkqc ads.
QUY TRÌNH 2 bao gồm các bước :
1: Change all tkqc sang tiền tệ EUR. Những con này sau 20p mới được lên ads.
2: Reg Paypal
3: Lên Camp ( tiền tệ BRL )
4: Add Banking NL ( Netherlands )
Những bước nhỏ sẽ được quay lại trong video.
Tất cả tkqc phải được cấp quyền cho VIA US – IP ES/NL và VIA US – IP VN, thanh toán trên facebook.

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://repacted.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *