Tự làm chủ sống chết để không phí đời người – Trưởng lão Thích Thông Lạc – Tu viện Chơn Như

Môi TrườngNội dung kênh đăng tải các bài giảng pháp và các tài liệu hướng dẫn tu tập theo đường lối chính pháp, nguyên thủy của đạo Phật. Các nội dung bài giảng, pháp âm do trưởng lão Thích Thông Lạc – tu viện Chơn Như, bậc minh sư trong lịch sử Phật giáo tại Việt Nam thực hiện nhằm hướng dẫn người tu hành thực hiện tu tập theo đúng phạm hạnh và giới luật của Phật giáo nguyên thủy – con đường duy nhất đưa người tu hành đạt được kết quả TU CHỨNG. Làm chủ sinh – già – bệnh – chết, thoát khỏi kiếp luân hồi.

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/moi-truong


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *