8 thoughts on “tự chế máy mài hợp kim từ mô tơ máy giặt


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88


  7. đăng ký w88


  8. đăng ký w88

  9. Bác chế lại để tận dụng đồ cũ rất hay, nhưng tôi nghĩ bác nên dùng motor tốc độ cao hơn 2800vòng thì mài sướng hơn. Motor máy giặt thì tốc độ chậm 1400 , chỉ được mô men xoắn khỏe thôi, tôi cũng đã chế lâu rồi nhưng mài lâu lắm.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *