3 thoughts on “Truyện Tranh – Hoàng Phi Hồng – Tập 1: Chương 4: Nhập Môn Thiếu Lâm Tự

  1. Tập truyện nhiều trang nhiều tập đọc đã đời luôn á bạn: hoàng phi hồng mình đã xem xong roi nhá;),

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *