27 thoughts on “Trương Quốc Huy : Chủ-Bí Nguyễn Phú Trọng Coi Đảng Và Chế Độ Cao Hơn Bảo Vệ Chủ Quyền


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88

 4. Ý thằng cha này nói, nếu để chế độ cộng sản mà sụp đổ, là cứu không kịp chứ gì.


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88

 8. Anh Huy co the lam clip .phan tich ve nhung loi dien van cua ng phu trong duoc ko. Cam on a.
  Vi moi lan e coi bac Trong phat bieu nhu dang ru e ngu vay. Cam on a


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88

 21. Mày là thằng suy thoái đó. Nói mà k biết nhục, mày mà tử tế thì mày giờ đâu phải sông lưu vong.


 22. đăng ký w88

 23. Tụi mày nghĩ kỹ đi, Việt Nam đã chiến thắng bao nhiêu lần giặc ngoại xâm, đó là nhờ Đảng nhờ dân, đăc biệt nhất là nhờ tinh thần đoàn kết dân tộc. Mày nói nghe rất hay nhưng mày đã giúp được cho ai chưa, mày đã bỏ ra 1 usd giúp ai, giờ mày dám về Việt Nam mới lạ đó, NÓI GỌN LẠI MÀY LÀ THỨ CẶN BÃ, SÚC VẬT.


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88

 29. Thằng Quốc Huy này chuyên xuyên tạc, nói phét, nói láo, ngu như chó, chỉ có chó nó tin loại mày.


 30. đăng ký w88

 31. Kê khai tài sản tịch thu toàn bộ tài sản Tổng Tịch..Nguyễn Phú Trọng..tham nhũng chia cho dân nghèo là êm chuyện…


 32. đăng ký w88


 33. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *