Nông Nghiệp

Trường Đại học đang bị "gặm nhấm đất" như thế nào?VTC Now | Đây không phải là lần đầu tiên đất trong khu vực của các trường đại học bị các đối tượng bên ngoài ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://repacted.org/category/nong-nghiep

2 Comments

  1. Huy Phạm December 1, 2019
  2. đình Quyền December 1, 2019

Join The Discussion