17 thoughts on “Trực thăng Mi-26 của LHQ vận chuyển bệnh viện Dã chiến Việt Nam tới vị trí đóng quân

  1. đc đấy tương thân tương ái theo truyền thống cha anh giúp người giúp mình cố lên anh chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *