Trịnh Duy Đồng vs Lục Vĩ Thao | Giáp Cấp Liên Tái 2019 – Vòng Tứ Kết

Giải TríTrịnh Duy Đồng vs Lục Vĩ Thao | Giáp Cấp Liên Tái 2019 – Vòng Tứ Kết
Trận đấu ngày 01/11/2019.
👉🏿 Link đăng ký Subscribe kênh Cờ Thế:
👉🏿 Link danh sách các giải đấu cờ tướng trong kênh Cờ Thế:
1. Giáp Cấp Liên Tái 2019:
2. Lại Lý Huynh 2019:
3. Ngân Hàng Nông Thương Bôi 2019:
4. Giải Vô Địch Cờ Tướng Thế Giới 2019 – CANADA:
5. Giải Vô Địch Cờ Tướng Châu Á 2019:
6. Tuyệt Chiêu Khai Cuộc Các Loại:
#giapcaplientai2019#trinhduydong#lucvithao#cotuong#cothe

Xem thêm các bài viết Giải Trí: https://repacted.org/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *