7 thoughts on “Toán lớp 6 tập 1 bài: Luyện tập | trang 14 SGK | bibon 1217


  1. đăng ký w88

  2. Thầy xin chỉnh sửa lại bài 23: kết quả là 40 phần tử nhé! (Do thầy tính nhẩm nhầm nên ra kết quả là 35 là sai). Chân thành xin lỗi các em!


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88


  7. đăng ký w88


  8. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *