Hành Chính và Dịch Vụ

Thủ tướng Phúc công khai đối đầu với Nguyễn Phú Trọng, tuyên bô sẵn sàng lập thêm 1 đảng mớiĐăng ký để xem thêm tin tại:
#Xahoi24h, #nguyễnphútrọng #đạihội13

Thủ tướng Phúc đăng đàn công khai đối đầu với phe Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 13. Thậm chí, đang có những ý kiến nói rằng sẵn sàng lập đảng mới để thu hút cử tri.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

15 Comments

 1. Văn Lai December 1, 2019
 2. kô tên December 1, 2019
 3. kô tên December 1, 2019
 4. Lam Pham December 1, 2019
 5. Thuy Trieu December 1, 2019
 6. Thiện Lê December 1, 2019
 7. Le Hung December 1, 2019
 8. Kien Mai December 1, 2019
 9. huong pham December 1, 2019
 10. Lan Đặng December 1, 2019
 11. chau nguyen van December 1, 2019
 12. Văn Hoàng December 1, 2019
 13. Đức Xuân December 1, 2019
 14. Thuy An Trinh December 1, 2019
 15. nhang nguyên văn December 1, 2019

Join The Discussion