4 thoughts on “Thụ tinh cho gà, nông dân nhặt 600 quả trứng/ngày | VTC16


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

  3. Chào chưng trình cho mình xin hỏi một con gà mái đẻ bao nhiêu ngày cần thụ tinh một lần ạ


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88

  6. Em chào anh chị.
    Cho em hỏi gà đẻ trứng bị mổ mông khi đẻ thì mình làm sao để khắc phục ạ. Phát hiện kip thời thì gà sống nhưng tổn thương khó có thể đẻ được. Còn không phát hiện thì gà bị mổ chết.
    Mong anh chị tư vấn giúp em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *