8 thoughts on “Thiết kế mạch theo tầng Phần 1 (Vẽ sơ đồ hành trình bước)


 1. đăng ký w88

 2. Cho em hỏi vd cho xilanh c la s5 s6 thì khi xi lanh chưa lam việc luôn ở trạng thái đẩy ra thì sơ đồ hanh trình bước vẽ thế nâo


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88

 7. anh ơi cho e hỏi bài D+A+B+C+C-B+D-A-B- , A D là van 5/2 kép, C là van 5/2 đơn. B là van 5/3 mạch thiết kế minh làm s anh


 8. đăng ký w88

 9. Anh ơi, anh có video về thiết kế mạch nhiều nhóm nhưng điều khiển bằng khí nén chứ ko điều khiển bằng điện ko a? Cảm ơn a.


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *