6 thoughts on “Thí Nghiệm và Hiện Tượng Dòng Điện Trong Môi Trường Chân Không Part 1


  1. đăng ký w88

  2. @Hiếu Minh video làm hay lắm ạ. Anh ơi cho em hỏi xíu là dòng điện mình làm thí nghiệm là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều ạ ?


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88


  7. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *