Thập Nhất Tổ Phú Na Dạ Xa | TT Thích Nguyên Tạng giảng

Vận Tải11.Tổ Phú-Na-Dạ-Xa ( Punyayasas )
💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻


w88 khuyen mai

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am,
Chủ Nhật, 13/09/2020 (26/07/Canh Tý)

Mê ngộ như ẩn hiển,
Minh ám bất tương ly,
Kim phó ẩn hiển pháp,
Phi nhất diệc phi nhị .

Mê ngộ như ẩn hiện,
Tối sáng chẳng rời nhau,
Nay trao pháp ẩn hiện,
Chẳng một cũng chẳng hai .

Nam Mô Đệ Thập Nhất Tổ Phú Na Dạ Xa Tôn Sư
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼

Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…)

– 06: 45am ( giờ Melbourne, Australia)
– 01:45pm (giờ Cali, USA)
– 04:45pm (giờ Montreal, Canada)
– 10:45pm (giờ Paris, France)
– 03:45am (giờ Saigon, Vietnam)

💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/van-tai

9 thoughts on “Thập Nhất Tổ Phú Na Dạ Xa | TT Thích Nguyên Tạng giảng


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88

  4. Nhất tâm đảnh lễ Tổ Phú Na Dạ Xa… Chúng con kính cảm niệm tri ân TT Nguyên Tạng đã cho chúng con những moment quay về niệm ân vô lượng vô biên của Lịch Đại Tổ Sư. Nam mô A Di Đà Phật.


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88


  7. đăng ký w88


  8. đăng ký w88


  9. đăng ký w88


  10. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *