8 thoughts on “Taxi công nghệ Việt có "cân" được Grab? | VTC1

  1. Tất cả các hãng hãy tập chung vào cùng tạo chỉ một ứng dụng thôi và kêu gọi lái xe hãy cố gắng chạy các cuốc gần để tạo nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng,và chiếm lĩnh thị trường các khu vui chơi giải trí.nên nhớ các cuốc gần khong bot sót cuốc nào lái xe chịu khó đón khách tạo sự than thiện hơn,bởi khi khách hàng sử dụng lần đầu xe x có lần hai hay chăm sóc họ.phân công cho lái xe các khu vực.hãy gọi cho lái xe thường xuyen để truyền đạt và hướng dẫn lái xe vì họ làm tốt là quyết định sự sống còn của ứng dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *