1 thought on “Tầm quan trọng của chỉ số giá tiêu dùng CPI


  1. đăng ký w88

  2. 2 video trên Youtube về CPI đọc cùng 1 bài định nghĩa giống nhau, bó tay. Vậy lên Google search là được rồi. Không có gì là "own mind" ở đây cả. Tốn công, tốn sức, thời gian làm ra cái video này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *