37 thoughts on “Sửa lỗi thoát đột ngột khi chơi game


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88

 4. Ad em lỡ xoá mấy cái tệp j đó và khi chs game thì nó toàn bị out ra, thế nghĩa là sao ạ, anh rep em với :((


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88

 7. Bị tháo game vì
  Ping cao
  Máy cũ
  Ko còn đủ bộ nhớ
  Tôi : xoá hết ảnh , xoá pubg , 11BG/16BG , ping thấp , máy ipad
  * vẫn bị out *
  Me : ay yo what the


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88

 15. Em rất thích tại vì em đang chơi nó đá em ra em nhất là cái tính em đặt điện thoại luôn Anh em mua cái khác


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88


 30. đăng ký w88


 31. đăng ký w88


 32. đăng ký w88


 33. đăng ký w88


 34. đăng ký w88


 35. đăng ký w88


 36. đăng ký w88


 37. đăng ký w88


 38. đăng ký w88


 39. đăng ký w88


 40. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *