Sự tích Bát Tiên (Tám Vị Tiên Gia) | Thông điệp từ Thiên Đình

Thông Tin và Truyền Thông☯ Đăng ký kênh nếu thấy hữu ích ☞
☯ Trang chủ Dân tộc KING ☞
☯ Thông điệp từ Thiên Đình ☞
————————————————–
SỰ TÍCH BÁT TIÊN


w88 khuyen mai

Các sách chép rằng kịch thời nhà Nguyên có vở Bát Tiên quá hải. Vở này có lẽ đã làm cơ sở cho một phần truyện Đông du ký đời nhà Minh, trong đó có kể truyện tám vị tiên vượt biển Đông Hải đi dự hội vườn đào của Tây Vương Mẫu. Bấy giờ không có thuyền, Lã Động Tân liền đề nghị mỗi người cứ cưỡi báu vật của mình mà vượt qua biển, mọi người đồng ý. Thế là Lã Động Tân thả chiếc khèn xuống biển, Thiết Quải Lý thả cái gậy xuống, Hàn Tương Tử thả cái giỏ hoa xuống, Lam Thái Hòa thả tấm gỗ bách xuống, Hán Chung Ly thả chiếc trống, Trương Quả Lão bèn cưỡi con lừa giấy, Tào Quốc Cữu thả xuống tấm giấy ngọc bản, Hà Tiên Cô thả cái lờ tre xuống biển. Các vị thần tiên đứng lên trên các bảo vật vượt qua Đông Hải bình an. (Theo Từ điển thành ngữ điển cố Trung Quốc, Lê Huy Tiêu biên dịch, Hà Nội, 1993, tr.40).
—————————-
☯ Danh sách phát Ký sự Phạm Hùng Sơn (Sứ giả Kỷ Nguyên Mới) ☞
☯ Danh sách phát Thông điệp từ Thiên Đình ☞
☯ Danh sách phát Dân tộc King ☞

#Sự_tích_Bát_Tiên #Tám_Vị_Tiên_Gia #Thông_điệp_từ_Thiên_Đình

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

10 thoughts on “Sự tích Bát Tiên (Tám Vị Tiên Gia) | Thông điệp từ Thiên Đình


 1. đăng ký w88

 2. Mong chương trình lòng nhạc khoảng 25 phần trăm là vừa nhạc lớn quá nghe không rõ mệt quá 👍


 3. đăng ký w88

 4. Mỗi một con người điều có ngôi vị của mình ở trên trời nếu không tu đạo biết khi nào mới về ngôi xưa….


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *