Sự sụp đổ của vương quốc Y-sơ-ra-ên…!

Tin HOTSự sụp đổ của Vương quốc phía Bắc – nhà Y-sơ-ra-ên…


w88 khuyen mai

Thiên tai – Địch họa…
Nguyên nhân: Bước theo tôn giáo lừa dối… Bất công của giới cầm quyền… Giáo quyền chống lại các tiên tri…

“Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi! 2 Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa; nó đã bị ném bỏ trên đất nó, mà không ai đỡ dậy. 3 Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, chỉ còn có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong nhà Y-sơ-ra-ên sót lại. 4 Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Y-sơ-ra-ên như vầy: Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống! 5 Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê-e-Sê-ba. Vì Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát.
6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống; bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên không ai có thể tắt được. 7 Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu, và ném sự công bình xuống đất! 8 Hãy tìm Đấng đã dựng nên những sao Rua và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất: Danh Ngài là Giê-hô-va. 9 Ấy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy. 10 Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành, và gớm ghiếc kẻ nói ngay thẳng….” A-mốt 5: 1-10

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc

4 thoughts on “Sự sụp đổ của vương quốc Y-sơ-ra-ên…!


  1. đăng ký w88

  2. Thực trạng là Công Giáo thì bùa mê thuốc lú Tín đồ, Vi phạm các điều răn đối với Đức Chúa Trời, còn Tin lành(đặc biệt là Cma) thì Đa số vi phạm mạng lịnh Chúa, hệ thống Tôn giáo bịp bợm xây dựng quyền lực cho Hàng Giáo phẩm, còn đám Tín đồ ở dưới ko hiểu biết và bị kích động bởi Hàng Giáo Phẩm và cực đoan .Y chang như thời các Tiên Tri, như Chúa Jesus, Các Sứ đồ ngày xưa, Cái Linh Tôn giáo ghê gớm thiệt,giam cầm và bắt Nô lệ Con Dân thật của Chúa


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88

  5. Chào chú, con nghe chú Francis Hùng bên hải ngoại nói khái niệm thiên chúa 3 ngôi là không đúng, là sai trật, ( clip Francis Hùng – Kêu Gọi Cơ Đốc Nhân Công Giáo Và Tin Lành Trở Lại Với Sự Thật Của Quyển Kinh Thánh

    ) có đúng vậy không chú. Xin chú giải thích cho con rõ, con cảm ơn chú.


  6. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *