Sau hỗ trợ, người nuôi lợn ở Đồng Nai vẫn điêu đứng | Thời Sự | THQHVN

Nông NghiệpSau thời gian dài hỗ trợ, giá lợn hơi ở Đồng Nai vẫn không vực lên được đã đẩy người chăn nuôi rơi vào điêu đứng, thua lỗ nghiêm trọng. Việc…

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *