13 thoughts on “REVIEW CÁCH PHÂN BIỆT NÓN AVEX BÒ CẠP THÁI LAN CHÍNH HÃNG| YOHE SHOP


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88

 9. Shop có túi rút in logo của shop hay của Avex không? Mà nếu có thì giá cả thế nào? Vì mình mua làm quà nên cần màu mè chút xíu 🙂


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *