23 thoughts on “Quãng giọng ca sĩ Mỹ Linh (C3 – Bb5) – Diva hàng đầu Việt Nam | Mỹ Linh’s Vocal Range

  1. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục làm những clip tiếp theo và đăng những màn live “hiếm” của ca sĩ Mỹ Linh ❤️

  2. DIva hàng đầu mình thấy chưa đúng lắm, vẫn chưa thể bằng thanh lam cả hồng nhung được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *