Phương pháp cân bằng ion – electron đầy đủ và dễ hiểu – Thầy Phạm Thắng

Giáo DụcPhương pháp cân bằng ion – electron đầy đủ và dễ hiểu – Thầy Phạm Thắng


w88 khuyen mai

Áp dụng giải các bài toán phản ứng oxi hóa –khử có môi trường ; cân bằng các phản ứng oxi hóa –khử có môi trường phức tạp; tính lượng môi trường H+ tham gia phản ứng và ngược lại ; biết
lượng sản phẩm khử,tính lượng H+
Chỉ áp dụng cho dạng toán kim loại hoặc hỗn hợp các kim loại tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh H2SO4 đặc , HNO3 là tối ưu nhất
Nếu học sinh không biết phương pháp ion-electron này mà sử dụng phương pháp khác để giải những bài toán hóa dạng trên , sẽ mất thời gian và có thể không tìm ra kết quả của bài toán .
Đối với bài toán oxit kim loại hoặc hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với axit theo phản ứng oxi hóa khử , khi sử dụng phương pháp ion – electron thì ngoài số mol H+ tính theo bán phản ứng ion – electron còn có số mol H+ lấy oxi của oxit để tạo H2O
Chúc các em học tốt!

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *