34 thoughts on “Phim Hài Chế Đôrêmon _ Phần 14

 1. *FB Chuẩn : https://www.facebook.com/Chu%E1%BA%A9n-Cmnr-497432217266314/
  * Phim hài chế Đôrêmon Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrCSeC0Zk7YfHo1xC6oSigLHotMGkEaRo
  * Nhạc chế Đôrêmon Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrCSeC0Zk7YcUWepwlba7urG24YYXEfww
  * Thơ chế Đôrêmon Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrCSeC0Zk7YeTNQyn2zSYTCPOadJ2iJhA

 2. coi mik nè đêm đêm Đạt đi đái đom đóm đậu đít Đạt Đạt địch đùng đùng đôm đốm đã đi đai

 3. vũ văn vinh vác vợ vào vườn vinh vớ vẩn vén váy vợ vinh vịnh vịnh vịnh vịnh vịnh 😆😆😆😆😆:))))

 4. Câu chuyện 1 ngàn chữ T : Thiếu tá trên trực thăng tỉa từng thằng tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch mỏi tay quá

 5. CÂU CHUYỆN 21 CHỮ B
  Bà Bòng bán bánh bèo bên bờ biển bị bà bán bò bía bỏ bom "Bòm!Bòm!Bòm!Bùm!Bùm!Bùm!"
  CÂU CHX 28 CHỮ M
  Mẹ Mai mua một miếng mít mật Mai mon men muốn móc một miếng , mẹ mắng Mai:"Mặt mo", Mai mắng mẹ:"Mặt méo mốc meo mặt mụn"😂😆

 6. Câu chuyện 10 chữ d
  Dũng dung dăng dây dưa dới dái. Dị dợ dắt dược dề dà dồi dập do don dia dột dái dà don do dên dà dà danh… Don dàm dồn

 7. Câu chuyện 1 ngàn chữ B
  Bà béo bán bánh bèo bên bờ biển bị bom bắn bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm
  bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm
  bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm

 8. Câu chuyện bắt đầu bằng chữ đ
  Đêm đêm đạt đi đái đom đóm đậu đít đạt đạt địt đùn đùn đom đóm đã đi đie

 9. Câu chuyện: BBMBĐVĐ
  Nội dung:Bạn bị máy bay đâm vào đầu.

  HẾT!
  (Đùa thôi. 😂😂😂😂😂)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *