3 thoughts on “Phân tích tổng quan thị trường FOREX ngày 23/10/2020


  1. đăng ký w88

  2. hôm nay e theo dõi thời điểm giá tại 1913-1914 có 1 lực bán xuống đúng như a dự đoán, rất nhiều lần a dự đoán vùng giá bị bán xuống chính xác, a có thể chia sẻ giúp e phương pháp xác định vùng giá bị bán xuống như vậy được k ạ


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *