ORIG. TV | HƠN 6.000 HỌC SINH PHẢI THI LẠI: PHỤ HUYNH NÓI SẼ KIỆN NẾU THI LẠI ĐIỂM THẤP!

Giáo DụcBan Chỉ đạo thi và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tổ chức cho Hơn 6.000 học sinh phải thi lại môn ngữ văn…

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *