26 thoughts on “"Ông Vua Hàng Hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn (P1) | Top CEO FBNC TV


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88

 8. Một con người có học thức được đào tạo bài bản tài năng bác quá giỏi Việt Nam cần nhiều người như bác để có một nên kinh tế hùng mạnh đẳng cấp 👍👍👍


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88

 15. Chúc ông và gđ luôn Mk để chung tay cùng đất nc👍💯💯💯💯💯🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳


 16. đăng ký w88

 17. Nên nhớ hoàn cảnh lúc đó vn mình bị cấm vận. K khác gì Triều Tiên bây giờ. Nên chuyện mở đường bay là cực kì khó khăn


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88

 21. Một trong những tên trùm rửa tiền móc nối với quan chức hàng đầu là tên giả tạo johnathan hạnh nguyễn !


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88

 24. Xem hết tất cả 6 phần của bác, chỉ có 2 từ để mô tả : " Ngưỡng mộ". Bác quá giỏi, từ cách bác nói chuyện thât gẫn gũi, một con người vừa có tài vừa có đức, đáng để cho giới trẻ học hỏi


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88


 30. đăng ký w88


 31. đăng ký w88

 32. cách nói chuyện của bác rất thân thiện và bác có dung nhan rất phúc hậu. Kính chúc bác luôn mạnh khỏe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *