27 thoughts on “ổn định pH nước sau mưa khi nuôi ốc nhồi, ốc bươu đen


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88

 11. Nuôi ốc cũng cần nhiều kỹ thuật quá chú ha, chú ơi chú nuôi tổng cộng bao nhiêu con ốc lận chú 👏👏👏


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88

 22. Ốc bươu đen ngon thiệt chứ bn.chia sẻ cách chăm sóc. Cho ốc bươu ăn hay lắm. Ốc bươu nhiều thiệt chứ


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *