8 thoughts on “Ốc Xào Sả Ớt Siêu Cay Trên Chiếc Xuồng Tàn Tạ | chánh lâm vlog


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88

  4. Úi ….uì ….ui….. Chaú đã khi nào bị Cay 3 lần chưa Cháu ? . kể từ khi làm thức ăn , khi Ăn, và sau khi Ăn << vaò lúc làm công việc Đặc biệt trong TỨ KHOAÍ cuả thiên hạ đó – thứ nhất quận Công, thứ nhì ….gì gì đó >>. ?….! . À Quên, Chaú nên có lơì lịch thiệp vơí thằng Quế nhé. Hãy làm bạn vơí nhau một cách lịch thiệp thì luôn có giá trị tốt Chaú Ạ . Thường lệ thì Chaú nên có lơì để nhờ Ai đó cho phép Giơí thiệu về mình – trước khi Chaú tự làm điều đó taị Kênh cuả Ngươì ta. Vui vẻ nghen.


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88


  7. đăng ký w88


  8. đăng ký w88


  9. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *