8 thoughts on “Ốc Xào Sả Ớt Siêu Cay Trên Chiếc Xuồng Tàn Tạ | chánh lâm vlog

  1. Úi ….uì ….ui….. Chaú đã khi nào bị Cay 3 lần chưa Cháu ? . kể từ khi làm thức ăn , khi Ăn, và sau khi Ăn << vaò lúc làm công việc Đặc biệt trong TỨ KHOAÍ cuả thiên hạ đó – thứ nhất quận Công, thứ nhì ….gì gì đó >>. ?….! . À Quên, Chaú nên có lơì lịch thiệp vơí thằng Quế nhé. Hãy làm bạn vơí nhau một cách lịch thiệp thì luôn có giá trị tốt Chaú Ạ . Thường lệ thì Chaú nên có lơì để nhờ Ai đó cho phép Giơí thiệu về mình – trước khi Chaú tự làm điều đó taị Kênh cuả Ngươì ta. Vui vẻ nghen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *