2 thoughts on “ỐC MỠ XÀO TỎI – Món Ăn với ỐC


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

  3. Oc mỡ này là oc mỡ cần giờ rẻ lắm và nhớt nhiều lắm. Bạn chưa bao giờ ăn oc mỡ Long Hải đâu. Oc mỡ Long Hải tuy giá hơi cao mà ăn lại chắc lượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *