13 thoughts on “Nuôi gà tơ mau cự không bị gót dành cho anh em mới chơi gà


 1. đăng ký w88

 2. Anh ơi em lỡ mới bắt về mà lỡ xổ với gà nhà rồi đá rồi nó chạy giờ nó hết đá luôn rồi vậy chừng nào nó mới đá lại được anh


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88

 6. Gà em mới mua xề gà tơ xổ mấy chân nó chạy mất giờ nó sợ ko dám gáy h nươi bao lâu thì nó mới xung dc anh


 7. đăng ký w88

 8. Anh ơi gà em cái mồng nó bị bệnh gì mà có cục nhỏ nhỏ màu vàng trong hơi đen đen có phải bị bệnh đậu ko anh


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *