34 thoughts on “Nuôi cua đồng , kỷ thuật làm bờ bao nuôi cua .


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88

 4. ngói em mua bnhieu tiền 1 tấm vậy? Và diện tích của em là bnhieu? Hết bnhieu tiền mua ngói trắng vậy? Em cắt ra làm 2 phải không……


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88

 14. Gần nhà mình người ta kêu bán tôn lợp nhà dạng tôn kẽm mình thấy cũng còn mới, có thể làm bờ bao dc k bạn? Mình tham khảo giá tôn lấy sáng chổ mình từ 45k trở lên k hà.


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88

 19. Mình làm rào chắn bằng cao su trắng dc k bạn? Ở dưới chân ruộng mình nhét xuống bao sâu? Cua có đào hang chui qua dc k?


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88

 26. Bác chia sẻ kinh nghiệm rất hữu ích cảm ơn nhiều chắc em bớt ao ốc nhồi sang nuôi thử


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88


 30. đăng ký w88


 31. đăng ký w88


 32. đăng ký w88


 33. đăng ký w88


 34. đăng ký w88


 35. đăng ký w88


 36. đăng ký w88

 37. o vùng em nước chỉ có vào tháng 7 đến tháng 4.có đủ thời gian nuôi ko bac.xin bác chỉ bảo


 38. đăng ký w88


 39. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *