39 thoughts on “Nỗi Lòng Của Con – Lâm Chấn Khang (MV OFFICIAL)


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88

 15. nhạc buồn nào lòng mà nghĩ sao người này ăn mặc chắc giống gì.
  bộ hết chỗ khoe rồi hả.
  tự suy nghĩ nha…..
  tui dang tôn trọng nha….


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88


 30. đăng ký w88

 31. Têt nhất nghe Bài này chẳng khác j 1 chai thuốc sâu ( Con Về Với Cha Mẹ đây ) Năm 2020 Chúc Tất Cả " An Khang Thịnh Vượng "


 32. đăng ký w88


 33. đăng ký w88


 34. đăng ký w88


 35. đăng ký w88


 36. đăng ký w88


 37. đăng ký w88

 38. Vừa hát vừa khóc. 😭😭😭 cảm giác đó đau lắm… 😭😭những ai còn mẹ còn cha xin hãy làm tròn chữ hiếu. Lỡ mai hok còn có hối hận cũng đã muộn rồi…


 39. đăng ký w88


 40. đăng ký w88


 41. đăng ký w88


 42. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *