3 thoughts on “Những chính sách, quy định mới về BHXH và BHYT 2018

  1. Công nhân bvc ms ký hợp đồng không thời hạn tại sao không có bảo hiểm y tế
    bảo hiểm xã hội ko có cơ quan nào can thiệp

  2. Bao hiem y te gi ma tham gia mua ma kham chua benh lai ton tien nhieu hon tien thuoc , thuoc chuyen tri ko co ma mua ngoai thi co . nhu vay bat cong trong tham gia mua bhyt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *