Hành Chính và Dịch Vụ

Nhà mạng hết thời "mạnh ai nấy làm"VTC1 | Bộ TT-TT ban hành chỉ thị về việc tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

One Response

  1. Tuấn Lý December 2, 2019

Join The Discussion