26 thoughts on “Nguyễn Thị Ngân tự thưởng món quà cho bản thân nhân dịp 100 ngàn sub?


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88

 16. Từ ngày có view cao bà Ngân chạy theo các Youtuber toàn giật tít thấy ghét. Lúc trước thích lắm giờ thì hủy sub không xem nội dung của bà Ngân nữa cho lành.


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88

 27. Ngân móm mém, của em anh không biết loại nào, nhưng cũng có thể cho em biết giá trên thị trường rẻ của Amazon, nó chia ra làm 3 loại B2 $249.00 dollars, loại B3 $219.00 , loại B4 $279.00.


 28. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *