Giáo Dục

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp – DANH TỪ + 대로: Như, Giống Như, Theo Như…|Hàn Quốc NoriCách sử dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng hàn trình độ trung cấp
DANH TỪ + 대로: Như, Giống Như, Theo Như…

Đứng sau danh từ, diễn đạt ý nghĩa theo hoặc không có gì khác với ý nghĩa của danh từ đứng trước.

1. 계획대로: Theo như kế hoạch
2. 마음대로 [맘대로]: Tùy tâm, tùy ý, làm theo những gì mà mình muốn.
3. 제멋대로: Tùy thích, thỏa thích theo ý mình, tùy tiện, hành động theo như mình muốn
4. 생각대로: Đúng theo suy nghĩ, theo như suy nghĩ
5. 성적대로: Theo như thành tích
6. (사용)설명서대로: Theo như hướng dẫn sử dụng.
7. 약속대로: Theo như lời hứa.
8. 예상대로: Theo như dự đoán.
9. 뜻대로: Theo ý muốn, theo ý nguyện
10. 법대로: Theo luật
11. 예정대로: Theo như kế hoạch, theo dự định.
12. 그대로
13. 이대로

—————————————————————————————————-
Hãy chia sẻ các video của Hàn Quốc Nori đến nhiều người học tiếng hàn để chúng tôi có thể giúp đỡ được nhiều bạn hơn.

Các bạn hãy ĐĂNG KÝ kênh để theo dõi và cập nhật những bài học sớm hơn những người chưa đăng ký nhé.

Link Đăng ký:
—————————————————————————————————-
Website :
Fanpape:
Group:
Instagram:

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://repacted.org/category/giao-duc

10 Comments

  1. Sohyeon Bart December 1, 2019
  2. Ha Nguyen December 1, 2019
  3. Hùng Vi December 1, 2019
  4. Phương Chi Ha December 1, 2019
  5. Hữu Đoàn Trương December 1, 2019
  6. Phong Bụi December 1, 2019
  7. mai vanluong December 1, 2019
  8. Đoàn Anh December 1, 2019
  9. hằng nguyễn December 1, 2019
  10. Khuong Duong December 1, 2019

Join The Discussion