11 thoughts on “Ngày Trái Đất 2020: Chung tay 'Hành động vì khí hậu'


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88

 5. chào em, chị mới tạo kênh nên rất mong sự ủng hộ cua những người đi trước cảm ơn em và tất cả mọi người


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88

 10. Mỗi người chỉ cần có một trách nhiệm nhỏ thôi thì trái đất của chúng ta sẽ là mãi sanh luôn.


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *