4 thoughts on “Ngân hàng Chính sách xã hội – Tư vấn cho vay giải quyết việc làm


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

  3. GĐ mình đang vay vốn ngân hàng giờ ngân hàng bắt buộc phải mở tài khoản có đúng không


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88

  6. A ơi e đã học hết năm hai rồi, mà gd e là gd cận nghèo, e làm đơn vay vốn tháng 7 năm ngoái đến nay là một năm rồi nhưng chưa đc giải ngân nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *