20 thoughts on “ngắm mưa sao băng | meteor shower


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88

 3. Mưa sao băng cũng đẹp và cảm ơn bạn đã nhẫn nại đe quay video này. Chúc bạn thành công


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88

 8. Ôi lần đầu tiên em thấy mưa sao băng này luôn đó công nhận sao băng rơi đẹp thật


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88

 19. Thật đấy có sao may mắn, hôm nào canh sao quả tạ nhé bạn… Hihihi, chúc bạn có những video hay, nhớ qua nhà mình chơi nhé


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *