6 thoughts on “Nếu trồng trám đen thường chết nên xem ngay


  1. đăng ký w88

  2. Cho minh hỏi là trước mình cũng về Gia Lâm mua 100cay về trong nhug bị chết mất tầm 20 cay mắt ghép .thân nó vẫn sống và giờ nó khác to rồi. Mình muốn ghép lại có dc không. Cây to bằng chuoi dao rồi


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88


  7. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *