42 thoughts on “Minecraft Survival tập 14 – Máy trồng bí ngô tự động


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88

 27. anh linh oi cai riu manh hon kiem day
  anh lam cai riu kim cuong di chem zom phe lam
  anh dung cai kiem xong anh che tao riu kim cuong ma chem


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88


 30. đăng ký w88


 31. đăng ký w88


 32. đăng ký w88


 33. đăng ký w88


 34. đăng ký w88


 35. đăng ký w88

 36. anh ơi hiệu suất 3 nghĩa là anh chỉ đuợc phù phép vào công cụ(không phù phép đuợc vào kiếm) làm cho dụng cụ của anh làm nhanh gấp 3 lần. VD: anh phù phép hiệu suất 3 vào cây cúp sắt thì cúp sắt của anh đập nhanh gấp 3


 37. đăng ký w88

 38. anh ơi cây kiếm của anh phù phép đuợc nhiều lắm. nếu anh phù phép mà nó ghi chữ "level requisment:22" nghĩa là anh phải lên level 22(mỗi lần phù phép anh sẽ mất level)


 39. đăng ký w88


 40. đăng ký w88


 41. đăng ký w88


 42. đăng ký w88


 43. đăng ký w88


 44. đăng ký w88


 45. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *