Giải Trí

Ma Thần Tây Du tặng MAX VIP (android + IOS), thẻ tháng free mỗi ngày nhận 38888 knbk= 1.116.640 knbkLink tả:

Ma Thần Tây Du game nhập vai đỉnh tặng MAX VIP + 68888 knb + 158888 knbk (android + IOS), siêu phúc lợi tổng nạp 30 tệ tặng thẻ tháng free mỗi ngày nhận 38888 knbk tổng nhận 1.116.640 knbk

– Video review nạp 200 tệ được gì, nhận quà VIP mỏi tay.

– Vào game tặng MAX VIP + 68888 knb + 158888 knbk, free all quà VIP lễ bao, tổng nạp 30 tệ tặng free thẻ tháng đầu tiên tổng nhận 1.116.640 knbk

– Tặng free set đồ VIP + moto + VP ở gói quà nạp 0 tệ, tức ko nạp vẫn có quà.

– Tỷ lệ nạp 1:2000, nạp đầu tiên nhận knb x10 lần, nạp đầu tặng LV60, thẻ chí tôn, gói quà siêu VIP

– Đăng nhập nhận sll knb free + VP mỗi ngày

– Nạp 700k nhận max lv120 + set đồ siêu khủng up lc lên 600k, 400k knb + 4m knbk + vô sô VP trong game nhận mỏi tay

– Thẻ tháng 105k , thẻ tuần 70k đều nhận 38888 knbk mỗi ngày

– Thẻ chí tôn 350k nhận 99999 knbk mỗi ngày

– Siêu đặc biệt trong game có phụ bản vô hạn đánh rớt knb + đồ, không giới hạn số lần đánh, cày là có tất cả.

– Nạp tệ ib fb: 

Xem thêm các bài viết Giải Trí: https://repacted.org/category/giai-tri

One Response

  1. Son Duong December 2, 2019

Join The Discussion