2 thoughts on “LỪA DỐI BÁN ĐẤT BỊ QUY HOẠCH – CQ CÔNG AN CẦN VÀO CUỘC LÀM RÕ


  1. đăng ký w88

  2. Cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc càng sớm thì càng có thể làm rõ nhiều điểm mâu thuẫn. Mong vụ việc được sáng tỏ.


  3. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *